เกี่ยวกับKaw Kaw

shopping-japan5นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในแต่ละปีมีแน้วโน้มเพิ่มมากขึ้น      โดยในปี 2015 ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า 800,000 คนเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา  ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนั้นไม่ได้มีเพียงแต่โตเกียว  โอซาก้าหรือเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น   ตามแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นหรือชนบทในญี่ปุ่นเองก็กำลังเป็นที่นิยมและแน่นอนว่าแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นหรือชนบท

ย่อมมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเด่นหรือพิเศษที่มีความเฉพาะเจาะจงตามท้องถิ่นหรือชนบทนั้นๆ   ที่บางครั้งนักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าถึงหรือหาไม่ได้จากที่อื่น ไม่ว่าจะเป็นของฝากประจำท้องถิ่น ของกินแสนอร่อย

เว็บไซต์ (Kaw Kaw) จะค้นหาสิ่งเหล่านั้น มาเสนอ/แนะนำให้กับทุกท่านเพียงท่านคลิกที่ชื่อเมืองในแคตาลอกเมนูด้านขาวมือ  ท่านจะพบกับของฝากมีชื่อประจำท้องถิ่นนั้น  นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาได้ที่เมนู “ค้นหา“ ใส่ชนิดและราคาหรือคียเวิร์ดก็สามารถค้นหาได้เช่นกัน

เว็บไซต์ (Kaw Kaw) หวังว่าเนื้อหา ข้อมูลต่างๆในเว็บนี้ จะเป็นประโยชน์เพื่อประกอบข้อมูลในการช้อปปิ้งของ ทุกๆท่าน