เตรียมความพร้อมก่อนช้อปปิ้ง

แหล่งรวบรวมเกร็ดข้อมูลในการเตรียมความพร้อมก่อนช้อปปิ้งในญี่ปุ่น

<หัวข้อ>

 

เงินประเทศญี่ปุ่น

ธนบัตร

¥10,000 札です。 日本の通貨で一番大きいお金です。
ธนบัตร 10,000 เยน
มีมูลค่าสูงสุดในสกุลเงินญี่ปุ่น
¥5,000 札です。
ธนบัตร 5,000 เยน
¥2,000 札です。 流通が少ないので、見かけたらラッキーなくらいです。
ธนบัตร 2,000 เยน
เป็นธนบัตรที่พบได้น้อยแม้แต่คนญี่ปุ่นเอง
¥1,000 札です。 多くの自動販売機でも、使えます。
ธนบัตร 1,000 เยน
สามารถใช้ได้กับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทั่วไป

 

เงินเหรียญ

左から ¥500 , ¥100 , ¥50 数字で確認出来ます。
เหรียญ 500 , 100 และ 50 เยน
(เรียงจากซ้ายไปขวา)
左から ¥10 , ¥5 , ¥1 硬貨 ¥5 だけ、漢字の数字になっているので注意。
เหรียญ 10 , 5 และ 1 เยน
โดยเหรียญ 5 เยน จะมีลักษณะพิเศษ คือมีรูตรงกลาง (เรียงจากซ้ายไปขวา)

 

เกี่ยวกับสินค้าปลอดภาษี

การซื้อสินค้าในประเทศญี่ปุ่น
(ราคาสินค้า) + (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 8 %) = ราคาจ่ายจริง

※ ป้ายแสดงราคาสินค้าจะแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆคือ

 • “税込” คือ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • “税別” or “税抜” or “本体価格”  คือ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร

สินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศญี่ปุ่นจะต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้า 8 % เข้าไป ดังนั้นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เรานำออกนอกประเทศญี่ปุ่น สามารถทำเรื่องยกเว้นภาษีได้

เช่น ร้านอาหารหรือตั๋วเข้าชมสวนสนุกในประเทศญี่ปุ่น ไม่สามารถทำเรื่องยกเว้นภาษีได้ แต่ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านำไปใช้ต่างประเทศก็สามารถทำเรื่องยกเว้นภาษีได้ (แล้วแต่กรณี)

 

ข้อจำกัดการยกเว้นภาษี

ข้อกำหนด

 • นักท่องเที่ยวต่างชาติหรือผู้พำนักชั่วคราวในประเทศญี่ปุ่น ไม่เกิน 6 เดือน
 • ซื้อสินค้าจากร้านที่ขายสินค้าปลอดภาษี
 • สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม บุหรี่ เป็นต้นนั้น ซื้อสินค้าครบตั้งแต่ 5400 เยน(รวมภาษี) ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 540000 เยน(รวมภาษี) *ห้ามเปิดผนึกสินค้าและต้องนำออกนอกประเทศญี่ปุ่นภายใน 30 วัน*
 • สินค้าทั่วไป เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า กระเป๋า เป็นต้น ซื้อสินค้าครบตั้งแต่ 5400 เยน(รวมภาษี) *ไม่เปิดผนึกสินค้าและนำออกนอกประเทศญี่ปุ่นภายใน 6 เดือน*
 • ผู้ซื้อสินค้าจำต้องแสดงหนังสือเดินทางตนเอง
 • ทำเรื่องยกเว้นภาษีได้ภายวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • ซื้อสินค้าเพื่อธุรกิจ ไม่สามารถทำเรื่องยกเว้นภาษี
 • ทำเรื่องยกเว้นภาษีได้จากสินค้าภายในร้านเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถทำร่วมกับร้านอื่นได้

 

จำนวนเงินที่ได้คืน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 8% ที่จ่ายไป
(บางร้านอาจมีหักค่าบริการต่างหาก)

 

สถานที่ไหน

img_004

ซื้อสินค้าปลอดภาษีได้เฉพาะร้านค้าที่มีป้ายหรือสัญลักษณ์ปลอดภาษีแสดงไว้ ซึ่งร้านค้าเหล่านี้สำนักงานสรรพากรได้อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าปลอดภาษีได้

※ ต้องแสดงหนังสือเดินทาง*

 

ขั้นตอนการทำ

มีอยู่ 2 แบบ

แบบ A
 1.  แสดงหนังสือเดินทางที่จุดชำระเงิน ตอนชำระเงินค่าสินค้า
 2. ร้านค้าจะติดใบบันทึกการซื้อในหนังสือเดินทาง (ห้ามทำหาย)
 3. แสดงให้ศุลลากรดูเวลาเดินทางออกนอกประเทศ

 

แบบ B
 1. นำใบเสร็จที่ชำระเงินค่าสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. นำใบเสร็จไปที่จุดทำเรื่องยกเว้นภาษีภายในร้านแล้วแสดง สินค้าที่ซื้อ , หนังสือเดินทาง ใบเสร็จ, บัตรเครดิต(กรณีชำระบัตรเครดิต) พร้อมลายเซ็น
 3. ได้รับคืนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จ่ายไป
 4. ร้านค้าจะติดใบบันทึกการซื้อในหนังสือเดินทาง(ห้ามทำหาย)
 5. แสดงให้ศุลลากรดูเวลาเดินทางออกนอกประเทศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลการทำเรื่องการยกเว้นภาษีแสดง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559(2016) ทางผู้จัดทำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้ตามเว็บไซต์ที่แนบมานี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (ภาษาอังกฤษ)
shopping-guide
http://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/shopping-guide.php

 

เว็บไซต์ด้านล่างเป็น คู่มือการทำเรื่องยกเว้นภาษี (ภาษาไทย) พร้อมกับ คู่มือการช้อปปิ้งเบื้องต้น ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นได้จำทำขึ้น
ガイドシート
http://www.mlit.go.jp/common/001129336.pdf

 

 

ข้อควรระวัง

ป้องกันปัญหากวนใจระหว่างการช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยว  เรามาทำความเข้าใจวิถีชีวิตเบื้องต้น ขนบธรรมเนียมของชาวญี่ปุ่นกัน

 

ภาพรวม

 • ทิป : ไม่มีข้อกำหนด/บังคับ เกี่ยวกับการให้ทิปในญี่ปุ่น
 • ส่วนลด : ไม่จำเป็นเสมอไปว่าลูกค้าที่ต่อรองราคาสินค้าที่ซื้อได้ถูกแล้วจะเป็นผู้ที่ซื้อได้ถูก เพราะในญี่ปุ่นจะขายสินค้าให้ลูกค้าในราคาเท่าๆกัน
  แต่สำหรับสินค้าราคาสูง มีเจ้าหน้าที่คอยอธิบาย เราสามารถสอบถามต่อรองราคากับเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน
 • เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ : ในปัจจุบันเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติจำพวกเครื่องดื่มหรือบุหรี่นั้น ให้ความสะดวกสบาย แต่เกือบทั้งหมดจะรองรับ ธนบัตร 1000 เยน และเหรียญ 500 , 100 , 50 และ 10 เยน เพียง 5 ชนิดเท่านั้น

 

ร้านสะดวกซื้อ・ซุปเปอร์มาร์เก็ต・ร้านค้าทั่วไป

 • โดยปกติสินค้าที่จำหนายในสถานที่ข้างต้นนั้น  จะไม่สามารถเปิดห่อออก แกะห่อหรือทานได้ก่อนที่จะมีการชำระเงินที่เคาร์เตอร์หรือจุดชำระเงิน มิฉะนั้นอาจถูกทางร้านแจ้งความดำเนินคดีได้

 

ร้านอาหาร

 • ร้านอาหารส่วนใหญ่ ไม่อนุญาตให้นำสินค้าหรืออาหารจากที่อื่นที่ นอกเหนือจากเมนูของร้านที่มีไว้ นำเข้าไปทานในร้านได้
 • การทานอาหารแบบบุฟเฟต์หรือการทานแบบเดินตักในโรงแรมหรือร้านอาหารนั้น หลีกเลี่ยงการตักครั้งละมากๆ หรือการทานเหลือทิ้งไว้ในจานหรือโต๊ะ เพราะถือเป็นการเสียมารยาทอย่างหนึ่ง
 • ร้านอาหารท้องถิ่นหรือร้านอาหารบางแห่ง มีเครื่องจำหน่ายคูปองอาหารบริการไว้ เราควรที่จะซื้อคูปองอาหารจากเครื่องจำหน่ายคูปองแล้วเลือกที่นั่ง หลังจากนั้นจะมีพนักงานมารับออเดอร์
  ( ในปัจจุบันเครื่องจำหน่ายคูปองอาหารจะมีรูปเมนูแสดงไว้และเป็นระบบหน้าจอสัมผัส      ปริมาณเพิ่มมากขึ้น)
เครื่องจำหน่ายคูปองอัตโนมัติ(ตัวอย่าง)!
เครื่องจำหน่ายคูปองอัตโนมัติ(ตัวอย่าง)!

บันทึกที่เป็นประโยชน์

 • สถานทูตไทยในประเทศญี่ปุ่น โทร 03-5789-2433
 • เหตุด่วน เหตุร้าย โทร 110 (โทรฟรีได้จากโทรศัพท์สาธารณะ)
 • รถพยาบาล โทร 119 (โทรฟรีได้จากโทรศัพท์สาธารณะ)

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2559

Alphabetical order Japanese LINK
Aichi 愛知県 CLICK!
Akita 秋田県 CLICK!
Aomori 青森県 CLICK!
Chiba 千葉県 CLICK!
Ehime 愛媛県 CLICK!
Fukui 福井県 CLICK!
Fukuoka 福岡県 CLICK!
Fukushima 福島県 CLICK!
Gifu 岐阜県 CLICK!
Gunma 群馬県 CLICK!
Hiroshima 広島県 CLICK!
Hokkaido 北海道 CLICK!
Hyogo 兵庫県 CLICK!
Ibaraki 茨城県 CLICK!
Ishikawa 石川県 CLICK!
Iwate 岩手県 CLICK!
Kagawa 香川県 CLICK!
Kagoshima 鹿児島県 CLICK!
Kanagawa 神奈川県 CLICK!
Kochi 高知県 CLICK!
Kumamoto 熊本県 CLICK!
Kyoto 京都府 CLICK!
Mie 三重県 CLICK!
Miyagi 宮城県 CLICK!
Miyazaki 宮崎県 CLICK!
Nagano 長野県 CLICK!
Nagasaki 長崎県 CLICK!
Nara 奈良県 CLICK!
Niigata 新潟県 CLICK!
Okayama 岡山県 CLICK!
Okinawa 沖縄県 CLICK!
Oita 大分県 CLICK!
Osaka 大阪府 CLICK!
Saga 佐賀県 CLICK!
Saitama 埼玉県 CLICK!
Shiga 滋賀県 CLICK!
Shimane 島根県 CLICK!
Shizuoka 静岡県 CLICK!
Tokushima 徳島県 CLICK!
Tochigi 栃木県 CLICK!
Tottori 鳥取県 CLICK!
Tokyo 東京都 CLICK!
Toyama 富山県 CLICK!
Wakayama 和歌山県 CLICK!
Yamagata 山形県 CLICK!
Yamaguchi 山口県 CLICK!
Yamanashi 山梨県 CLICK!